ראשי | העיר והעירייה | מועצת העיר | שידורי מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מועצת העיר

שידורי מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה

ישיבות ועדות המשנה / מליאה יועברו בשידור חי. מוזמנים לצפות בישיבת ועדת תכנון ובנייה בשידור חי:

  בפייסבוק של ראש העיר ובפייסבוק של עיריית רמת-גן  

 

מועדי הישיבות:

 

 • 23.12.18 | 16:00 | מליאת ועדה
 • 07.01.19 | 17:30 |  ועדת משנה
 • 16.01.19 | 15:00 | מליאת ועדה
 • 21.01.19 | 16:30 | ועדת משנה
 • 29.01.19 | 17:00 | מליאת ועדה
 • 04.02.19 | 16:30 | ועדת משנה
 • 10.02.19 | 16:30 | מליאת ועדה
 • 18.02.19 | 16:30 | ועדת משנה
 • 04.03.19 | 16:30 |  ועדת משנה
 • 05.03.19 | 17:00 | מליאת ועדה
 • 18.03.19 | 16:30 | ועדת משנה
 • 01.04.19 | 16:30 |  ועדת משנה
 • 15.04.19 | 16:30 | ועדת משנה
 • 13.05.19 | 16:30 | ועדת משנה
 • 26.05.19 | 16:30 | מליאת ועדה
 • 28.05.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 18.06.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 02.07.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 03.07.19 | 17:00 | מליאת ועדה
 • 16.07.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 29.07.19 | 18:00 | מליאת ועדה
 • 30.07.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 06.08.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 27.08.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 10.09.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 23.09.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 05.11.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 19.11.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 03.12.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 15.12.19 | 08:00 | ועדת משנה
 • 31.12.19 | 08:00 | ועדת משנה

הישיבות יתקיימו בחדר ישיבות מועצת עיר – רחוב ביאליק 35  | כל תכנית נתונה לשינויים | ישיבות ועדת המשנה ישודרו בשידור חי, ללא השתתפות התושבים