ראשי | העיר והעירייה | מועצת העיר | שידורי מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מועצת העיר

שידורי מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה

ישיבות ועדות המשנה / מליאה יועברו בשידור חי. מוזמנים לצפות בישיבת ועדת תכנון ובנייה בשידור חי:

  בפייסבוק של ראש העיר ובפייסבוק של עיריית רמת-גן  

 

 

מועדי הישיבות:

ועדת משנה
 • 26.1.21 | בשעה 08:15
 • 10.2.21 | בשעה 16:00
 • 23.2.21 | בשעה 08:15
 • 9.3.21 | בשעה 16:00
 • 22.3.21 | בשעה 08:15
 • 20.4.21 | בשעה 16:00
 • 4.5.21 | בשעה 08:15
 • 18.5.21 | בשעה 16:00
 • 1.6.21 | בשעה 08:15
 • 16.6.21 | בשעה 16:00
 • 29.6.21 | בשעה 08:15
 • 14.7.21 | בשעה 16:00
 • 27.7.21 | בשעה 08:15
 • 11.8.21 | בשעה 16:00
 • 24.8.21 | בשעה 08:15
 • 12.10.21 | בשעה 16:00
 • 26.10.21 | בשעה 08:15
 • 9.11.21 | בשעה 16:00
 • 23.11.21 | בשעה 08:15
 • 14.12.21 | בשעה 16:00
 • 28.12.21 | בשעה 08:15

לצפייה בפרוטוקולים של ועדת המשנה>>


ועדת רישוי
* כל ועדות הרישוי מתקיימות בשעה 10:00 אלא אם צוין אחרת.

 • 20.1.21
 • 3.2.21
 • 17.2.21
 • 3.3.21
 • 17.3.21
 • 21.4.21
 • 5.5.21
 • 19.5.21
 • 2.6.21
 • 16.6.21
 • 30.6.21
 • 14.7.21
 • 28.7.21
 • 11.8.21
 • 25.8.21
 • 13.10.21
 • 28.10.21
 • 10.11.21
 • 24.11.21
 • 8.12.21
 • 22.12.21


ישיבות מליאות ועדה

 • 17.1.21 | בשעה 17:30
 • 18.1.21 | בשעה 16:00
 • 1.2.21 | בשעה 16:00
 • 22.2.21 | בשעה 16:00
 • 3.3.21 | בשעה 17:00
 • 24.3.21 | בשעה 17:00
 • 28.4.21 | בשעה 17:00


ישיבות ועדת שימור
** כל ועדות השימור מתקיימות בשעה 10:00 אלא אם צוין אחרת.

 • 24.2.21
 • 24.3.21
 • 26.5.21
 • 21.7.21
 • 17.11.21
 • 29.12.21

הישיבות יתקיימו בחדר ישיבות מועצת עיר – רחוב ביאליק 35  | כל תכנית נתונה לשינויים | ישיבות ועדת המשנה ישודרו בשידור חי, ללא השתתפות התושבים