ראשי | העיר והעירייה | מועצת העיר | מועדי התכנסות לשנת 2022 מועצת העיר

מועדי התכנסות לשנת 2022

* כל הישיבות יחלו בשעה 18:00, אלא אם צוין אחרת

  • 31.01.2022 יום שני
  • 23.02.2022 יום רביעי
  • 27.03.2022 יום ראשון
  • 16.05.2022 יום שני
  • 29.06.2022 יום רביעי
  • 27.07.22 יום רביעי
  • 24.08.2022 יום רביעי
  • 21.09.2022 יום רביעי
  • 16.11.2022 יום רביעי
  • 14.12.2022 יום רביעי