ראשי | העיר והעירייה | מועצת העיר | מועדי התכנסות לשנת 2021 מועצת העיר

מועדי התכנסות לשנת 2021

* כל הישיבות יחלו בשעה 18:00, אלא אם צוין אחרת

  • יום שלישי ה-28.2.2021

  • יום רביעי ה-26.5.2021

  • יום רביעי ה-30.6.2021

  • יום שלישי ה-13.7.2021

  • יום ראשון ה-29.8.2021

  • יום שלישי ה-19.10.2021

  • יום שלישי ה-16.11.2021

  • יום שלישי ה-7.12.2021