ראשי | העיר והעירייה | מועצת העיר | מועדי התכנסות לשנת 2019 מועצת העיר

מועדי התכנסות לשנת 2019

* כל הישיבות יחלו בשעה 18:00, אלא אם צוין אחרת

 

 • יום חמישי ה-24.1.2019

 • יום שלישי ה-29.1.2019, בשעה 19:00 - ישיבה שלא מן המניין בנושא תקציב

 • יום ראשון ה-10.2.2019, בשעה 20:00

 • יום שלישי ה-26.2.2019

 • יום שלישי ה-26.3.2019

 • יום שלישי ה-21.5.2019

 • יום שלישי ה-25.6.2019

 • יום שלישי ה-23.7.2019

 • יום רביעי ה-28.8.2019

 • יום שלישי ה- 24.9.19

 • יום שלישי ה-12.11.19

 • יום שלישי ה-17.12.19