ראשי | העיר והעירייה | מועצת העיר העיר והעירייה

מועצת העיר

  •  
מועצת העיר רמת-גן מורכבת מ-25 חברי מועצה (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות שנערכו ב-30 באוקטובר 2018, במסגרת חוק הרשויות המקומיות. מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות.
 
תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק, וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. כמו כן, באחריות מועצת העיר לאשר ולדון בנושאים הבאים: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרויקטים), צו מסים (ארנונה) מדי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות, ועוד.
 
המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, בכל יום שלישי, האחרון בכל חודש. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב לשמיעת הדיונים.