ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת משאבי קהילה - עבודה קהילתית והתנדבות | היחידה לעבודה קהילתית | מרכזים ומועדונים | מרכז גישור ודיאלוג בקהילה מרכזים ומועדונים

מרכז גישור ודיאלוג בקהילה

  • ליאת משיח

    מנהלת המרכז

 

שירות קהילתי עירוני בו מתקיימים הליכי גישור ליישוב סכסוכים שונים בקהילה, כגון: דיור, סכסוכי שכנים, צרכנות, דיני עבודה, התחדשות עירונית ועוד. הגישור הינו הליך ולונטרי ליישוב מחלוקות, בהסכמה ובאמצעות מגשר, המסייע לצדדים לנהל ביניהם מו"מ כדי להגיע לפתרון מוסכם.

 

בנוסף, המרכז פועל לפיתוח דיאלוג כשיח תרבותי בין הקולות השונים בקהילה בפרט ובחברה בכלל, בין היתר, באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים בקהילה, ארגונים, עמותות, שירותים עירוניים, משטרה, מערכת החינוך ועוד. 

 

המרכז שם דגש על הטמעת שפת הגישור המושתת על ערכים של סבלנות וסובלנות, קבלת האחר, רב תרבותיות וקידום משותף של סוגיות חברתיות שעל סדר יומה של הקהילה, לצד יישוב סכסוכים קיימים ומניעתם.

מרכז גישור ודיאלוג בקהילה

רחוב מתיתיהו מנדל 11 קומה 1 | רמת גן
03-6712808
03-6712190