ראשי | שירותים באתר | עסקים | עסקים שירותים באתר

עסקים

אחד היעדים המרכזיים שהציבה עיריית רמת-גן הינו קידום עסקים ברחבי העיר. העירייה עוסקת בהדרכה, מסירת מידע והכוונה לתושבים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר וכן מבצעת פיקוח תברואתי בעסקים. כמו כן, העירייה אחראית על הליך רישוי עסקים בעיר.

תהליך לקבלת רישיון עסק הינו תהליך מתמשך, מאחר שהנפקת רישיון העסק מתבצעת רק לאחר קבלת אישורם של הגורמים המאשרים הנדרשים על פי סוג העסק, בהם משרד הבריאות, משטרה, איכות סביבה, כיבוי אש ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.