ראשי | עושים עסקים | קידום עסקים בעיר | נוהל הגשת תכנית קידום עסקים בעיר

נוהל הגשת תכנית

להלן הנחיות להגשת תכניות לניהול עסק (סניטרית), שמטרתן להביא לך את המידע הדרוש להגשת התכניות בצורה נכונה ולמנוע את הצורך בהגשה חוזרת. במידה ודרושה הבהרה נוספת, ניתן להתייעץ עם מהנדסי המחלקה לביקורת עסקים או עם ההנדסאי האזורי המטפל בעסק.

כללי:
הרשיון לעסק צמוד לתכנית מאושרת שחייבת להתאים למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית חדשה (תכנית שינויים). התכנית כוללת חמישה חלקים והם:

פרטים (דף הגשה):
יש למלא את כל הפרטים בדף ההגשה, אותו ניתן לקבל אצל מהנדסי המחלקה. בחלק השני של דף ההגשה יש מקום לחתימות של הגופים המאשרים את התכנית. על המגיש להחתים את בעל העסק על התכנית ולחתום בעצמו. על פי התקנות רשאי להגיש תכנית רק בעל מקצוע מורשה (מהנדס/ הנדסאי בנין/אדריכל/הנדסאי לאדריכלות). המהנדס יחתום על טופס "הצהרת בעל מקצוע מוסמך" (ע"פ חוק רישוי עסקים).

תרשים סביבה:
התרשים יהיה בקנה מידה 1:1250 או 1:2500. בתרשים יש לסמן בקו מדגיש את מספר החלקה שבה מצוי העסק וכיוון צפון.  יש לסמן לפחות שלושה רחובות הסמוכים לעסק או במידה ואין רחובות לסמן את האתר כמו פארק, מגרש ספורט וכד'.

תרשים המגרש:
תרשים המגרש יהיה בקנה מידה 1:250 (או 1:500 בעסקים גדולים). זהו תרשים מצבי (ולא מפה טופוגרפית) ומשקף את השטח הבנוי והלא בנוי. בחלקה יש לסמן את היקף (קונטור) של העסק בקו מודגש או בקו מקווקו. אם העסק פרוס על כמה קומות יש להכין תרשים נפרד לכל קומה. לסמן תרשים כללי של ביוב השפכים עד לנקודת חיבורו לביוב העירוני או לביוב המקומי (בור סופג). אם לעסק שירותים משותפים לעסק אחר, יש לסמן את מיקום השירותים. בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק. יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלו.

חישוב שטחים ואיוורור:
יש לסמן בתכנית פירוט של כל שטחי העסק (מטבח, מחסן, משרד, אולם מכירה, שירותים וכד'). חישוב האיורור יעשה על ידי חלוקה של יחס החלונות לרצפה. יש לציין אם יש איורור מאולץ (מכני על ידי ונטות) ואם יש מזגנים. שטח החלונות צריך להיות ביחס של שמינית משטח הרצפה. במקרה של חוסר איוורור טבעי יש להשלים את האיוורור באמצעים טכניים (איוורור מאולץ) ביחס תחלופה הנדרש בחוק.

תכנית העסק:
תכנית העסק תהיה בקנ"מ 1:100 במקור לפני צילום ולפחות עם שני חתכי אורך ורוחב בקנ"מ 1:100, מס' המקומות מעל ומתחת לעסק (יש להעביר חתך דרך השירותים). קירות העסק יושחרו, קירות להריסה יש לצבוע בצהוב וקירות לבניה באדום. אין להשחיר קירות שלא שייכים לעסק. חלקים שלא שייכים לעסק יצויין עליהם "לא שייך לעסק".

תכנית בטיחות:
לתכנית בטיחות יש להוסיף אלמנטים בטיחותיים כמו ברזי כיבוי אש, רוחב פתחים, פתחי חירום, תאורת חירום, גנרטור. בעסק לאירועים המוניים תוגש תכנית בטיחות נפרדת חתומה על ידי מהנדס בטיחות.

הגשת תכניות:
התכניות חייבות להיות ביחידה אחת ( בצורת סרט) ולא דפים נפרדים מודבקים. התוכניות יוגשו בחמישה עותקים בתיק צהוב לסידור סניטרי. בכריכת התיקים יש למלא את כל הפרטים. תכניות לבתי אוכל יכללו בנוסף לאמור בסעיף 1, כמו גם תוכניות המטבח בקנ"מ 1:50 עם סידור פנים (תכניות אלו יש להגיש בחמישה עותקים). בתכניות יסומנו מפריד השומן וסידורי אשפה כולל נפח המיכלים ומיקומם.

אנו ממליצים כי בטרם הגשת התכניות יוצג למהנדס המחלקה העתק של תכנית אחת מוצעת כדי לקבל הערותיו (תכנית טיוטה).


לפרטים נוספים: 03-6753316, בוריס גלמן - בוחן תכניות רישוי