ראשי | עושים עסקים | קידום עסקים בעיר עושים עסקים

קידום עסקים בעיר

מהו חוק רישוי העסקים, אילו טפסים נדרשים לקבלת רישיון עסק ומה מומלץ לעשות טרם חתימת החוזה? אחד היעדים המרכזיים שהציבה עיריית רמת-גן הינו קידום עסקים בשטח הרשות המקומית. העירייה עוסקת בהדרכה, מסירת אינפורמציה לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר וכן מבצעת פיקוח תברואי בעסקים. כמו כן, העירייה אחראית על הליך רישוי עסקים בעיר.

תהליך קבלת רישיון עסק הינו תהליך מתמשך, מאחר שהוצאת רישיון העסק מתבצע רק לאחר קבלת אישורם והסכמתם של הגורמים נותני האישור על פי סוג העסק: משרד הבריאות, משטרה, איכות סביבה, כיבוי אש ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.

אזרח המבקש לפתוח עסק: מומלץ לפני חתימת חוזה לפנות ליחידת רישוי עסקים על מנת לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק, בהם: אישור פתיחת עסק על פי תכנית בנין ערים, גודל העסק עפ"י תקנות משרד הבריאות וכד'. בפניה למשרדנו יש לציין כתובת מדויקת של העסק, וכן מידע על עסקים קודמים אשר נוהלו במקום העסק המבוקש (במידה והיה)

בנוסף, מבצעת העירייה פעולות אכיפה יזומות עפ"י תכנון מראש בתחום התברואה, בהתאם למתחייב מסעיף 82 לחוק ופיקוח עירוני עד לפתח העסק. ביצוע ביקורות בעסקים ואישור תכניות עסק יבוצעו ע"ל ידי אנשים בעלי כישורים מקצועיים כמוגדר בתקנות.

 

מחלקת קידום עסקים

הרא"ה 2 | רמת-גן
  • יום א, ג, ד

    08:30 - 12:30
  • יום ב

    15:00-17:00
03-6753481
03-6753406