ראשי | עושים עסקים | עסקים למען הקהילה | בקשה לקבלת הצעות להטבות לחיילים בתחום עסקי פנאי ובילוי עסקים למען הקהילה

בקשה לקבלת הצעות להטבות לחיילים בתחום עסקי פנאי ובילוי

עיריית רמת גן באמצעות מנהלת העסקים העירונית והמחלקה לצעירים וסטודנטים באגף החינוך  מזמינה בזאת עסקים ברמת-גן מתחום הבילוי והפנאי להציע הצעות למתן הטבות/הנחות לחיילים.

  • פרסום בתאריך ה-05.06.2019.
  • בקשה לקבלת הצעות למתן הטבות לחיילים תושבי ר"ג בתחום עסקי פנאי ובילוי בר"ג
  • מועד אחרון להגשת הצעות  24.6.19 בשעה 12:00.
  •  הצעות שלא יוגשו עד מועד זה לא יידונו.
  •  המעוניינים יעבירו את הצעתם במעטפה סגורה למשרדי מנהלת עסקים עירונית ברחוב תובל 13, בית אמריקה, קומה 3, רמת-גן.
  • שאלות ו/או בקשות להבהרות ניתן להפנות בכתב בלבד באמצעות המייל: [email protected]
    באחריות המציע לוודא בטלפון 03-6753826, כי הדוא"ל התקבל במשרדי מנהלת עסקים.

 

לצפייה בפרטי הבקשה המלאים >>