ראשי | עושים עסקים | מנהלת הבורסה עושים עסקים

מנהלת הבורסה

מתחם הבורסה הינו רובע העסקים היוקרתי והמתקדם בישראל, הכולל תעסוקה, מסחר, תרבות, תיירות, משלב מגורים ומתנהל בסטנדרטים בינלאומיים. החל מינואר 2015  החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן קיבלה מהעירייה את האחריות על מתחם הבורסה, לרבות הקמת מנהלת הבורסה. מנהלת הבורסה אחראית על ביצוע הפעולות השוטפות במתחם, וכן על ביצוע פעולות שונות לקידום המתחם בהיבטי השיווק והפיתוח.


המנהלת אחראית על ההתנהלות היום-יומית של המתחם וכן אחראית על קשרי ציבור וקהילה, לרבות פעילות לשיתוף ציבור ולקידום השיח המשותף בין דיירי ומשתמשי המרחב, קידום תכנית מיתוג והתוויית תכנית אסטרטגית ליישום חזון המתחם לשנים הבאות. במנהלת יזמים ובעלי עניין ימצאו דלת פתוחה ואוזן קשבת לסיוע בפיתוח פרויקטים במתחם הבורסה בבניה פרטית ומוסדית, ליווי וקידום בעלי עסקים במטרה לפתח את תחום הפנאי, הקמעונאות, המזון והתיירות במקום וייזום של פעילויות שונות ומגוונות שיסייעו להגשמת החזון ולהגברת הגעת הציבור אל המתחם וריבוי הפעילות בו בהיקף, בשעות ובימים.


התכנית תביא לידי ביטוי את 'חזון מתחם הבורסה' העירוני לשנים הבאות בהיבטים של היקפי בינוי, קביעת ייעודי ושימושי קרקע, מדיניות תנועה וחניה וכד'. תכנית המתאר המקודמת בימים אלו תאושר בוועדה המקומית והמחוזית, כאשר מתוקף התכנית ניתן יהיה להוציא תכניות מפורטות בסמכות וועדה מקומית. צוות התכנון של הפרויקט כולל אדריכל, אדריכל נוף, יועץ תנועה, יועץ פרוגרמה, יועץ סביבה ויועצים נוספים והעבודה כוללת תאומים עם ועדות ורשויות התכנון השונות ומול הנהלת העיר.

במסגרת האחריות על מתחם הבורסה, מקדמת מנהלת הבורסה פיתוח פיזי ונופי של מספר רחובות מרכזיים במתחם בטווח הזמן המיידי. התשתית הפיזית תהוונה בסיס איתן להתהוותם של חיי רחוב והתפתחות מסחרית חיובית. פיתוח הרחובות כולל החלפת מערכות התשתית (מים, ביוב, ניקוז, חשמל תקשורת וכד'), החלפת והרחבת המדרכות, יצירת שבילי אופנים חדשים, קביעת שפת רחוב חדשה עם ריהוט רחוב מותאם, פיתוח מדרכות רחבות, שדרוג התאורה והצמחייה, ועוד פעולות לשדרוג המרחב הציבורי. בשלב הראשון תתחיל החברה בביצוע הפיתוח של רחוב תובל ולאחריו רחוב הרקון. במקביל, מקדמת החברה תכנון לפיתוח של רחובות נוספים במתחם, לרבות היצירה, בצלאל ושוהם, אשר מתוכנן לביצוע עד 2018. עבודת התכנון תכלול את כלל ההיבטים, תוך ראייה לטווח הרחוק ולחזון המתגבש של פיתוח מתחם הבורסה.