ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ביטחון ואכיפה אגפים ומחלקות

אגף ביטחון ואכיפה

  • חיים קאפח

מנהל אגף ביטחון ואכיפה

 

חזון:

הובלה במתן שירות איכותי בתחומי הביטחון האכיפה והסדר הציבורי תוך חדשנות, מצויינות ויצירת תחושת ביטחון גבוהה בקרב תושבי העיר.


האגף פועל במטרה למזג את יכולות גורמי הביטחון והאכיפה העירוניים תחת קורה גג אחת לנוכחות ובולטות, בפריסה רחבה יותר ברחבי העיר, המשך בנייה וחיזוק מערך החירום לעיר ולמוסדותיה, חיזוק הקשר בין הרשות המקומית לתושב לחיזוק תחושת הביטחון ושיפור איכות חיי התושב.


פעילות האגף כוללת תכנון, ארגון והפעלת שירותי הביטחון של העיר ופיקוח עליהם בשגרה ובשעת חירום: בכל אסון טבע, אסון המוני, פיגוע חבלני או פלילי וזאת בתיאום עם גורמי הביטחון והחירום הרלוונטיים הכנת מוסדות הרשות ומתקניה (לרבות מוסדות החינוך) לתפקוד בשעת חירום לרבות מקלטים ציבוריים, מרכזי קליטה, פנוי ושהייה ועוד, הפעלת מערך הדרכות, השתלמויות, תרגולים ואימונים בתחומי הביטחון למאבטחים וסגל מוסדות ומתקני הרשות המקומית, הפעלת יחידת אבטחת מוסדות החינוך לצורך קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות חינוך ובפעילות חוץ בית ספרית, אבטחת אירועים עירוניים, הפעלת מערך הפיקוח העירוני, הפעלת השיטור העירוני יחד עם משטרת ישראל, אחריות כוללת לאכיפת החוק בנושא חניית כלי רכב ולקיום חנייה מוסדרת בהתאם למגבלות ו/או איסורים החלים על פי פקודת התעבורה והחנייה של עיריית רמת-גן, הפעלת הפקחים העירוניים בשגרה ובמסגרת אירועים מיוחדים, עבודת צוות ושיתוף פעולה בין יחידות העירייה ויחידות חוץ עירוניות, מתן מענה לפניות הציבור השונות בנושא דוחות וערעורים.


  • לפניות הציבור: אגף בטחון ואכיפה -[email protected] , 03-6759052
  • מחלקת פיקוח עירוני וסיירת ירוקה - 03-6759065
  • מחלקת חניה - 03-6753355
  • מחלקות החירום - 03-6759056
  • מחלקת ביטחון במוסדות חינוך - 03-6753648
  • מחלקת שיטור עירוני - 03-6037338

 

לפרטים אודות נוהל הצבת מכולת פסולת וגרוטאות בעיר ולהדפסת טופס בקשה להצבת מכולה >>