ראשי | שירותים באתר | ארנונה | שירותים מקוונים ארנונה

שירותים מקוונים

בקשות למחלקת הגבייה יש להגיש באמצעות הטפסים המקוונים שלהלן בצירוף המסמכים הנדרשים.

 

שירות לתושב – לחצו על שם הטופס לבחירה
החלפת מחזיקים בחוזה שכירות - מגורים
המחלפת מחזיקים בחוזה שכירות - עסקים
שינוי שם מחזיק בדירת בן משפחה
בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (העברה בטאבו)
הארכת אישור לטאבו
הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי
בקשה לביטול הוראת קבע
בקשה לביצוע גמר חשבון - מגורים
בקשה לביצוע גמר חשבון - עסקים
בקשת איחוד/פיצול שטחים
בקשה לפטור מארנונה לנכס בהריסה/הרוס
הודעה על שינוי סווג נכס בארנונה
אישור למשכנתא
הצהרה משפחה הורה עצמאי - טופס להורדה*

 

הנחות בארנונה – לחצו על שם הטופס לבחירה
הנחת אזרח ותיק
הנחת גימלאי
הנחת סיעוד
הנחת נזקק
הנחה על פי מבחן הכנסה
הנחת נכות כללית
הנחת נכות רפואית
הנחת ילד נכה במשפחה
הנחת נכה צה"ל
הנחת חייל בודד
הנחת משרת מילואים
הנחת עיוור
הנחת עולה
הנחת משפחה שכולה
הנחה/פטור מארנונה לנכס בשיפוץ
הנחה /פטור מארנונה לנכס לא ראוי
הנחה/פטור מארנונה לבניין (נכס) ריק - מגורים
הנחה/פטור מארנונה לבניין (נכס) ריק - עסקים
הנחת הורה עצמאי (הורה יחיד לילד/ה)