ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף מערכות מידע ומחשוב | מחלקת יישומים אגף מערכות מידע ומחשוב

מחלקת יישומים

  • משה כרמל

    מנהל המחלקה

מחלקת יישומים פועלת כחלק אינטגרלי מאגף מערכות מידע. מחלקת יישומים אחראית לניהול ותפעול מערכות המידע בעירייה וליישום פרוייקטי המחשוב בשיתוף פעולה עם המחלקות האחרות באגף: תשתיות, אבטחת מידע ושו"ב.

 

 

מטרות המחלקה:

  • אחריות לגיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות.
  • אחריות לניהול מערכות המידע של העירייה ולתפעולם.
  • לימוד ובדיקה של מערכות מידע חדשות ואיתור מגמות וכיוונים טכנולוגיים עתידיים.
  • אחריות לייעוץ מקצועי בנושאי המידע ומחשוב למשתמשים ולהנהלת העירייה.
  • אחריות לכל שלבי מחזור החיים של מערכות המידע משלב הייזום, דרך כתיבת דרישות המשתמשים, ליווי הספק בכתיבת האפיונים ואישורם, אישור ביצוע השינויים ואחריות לפיתוחם, אחריות לביצוע בדיקות הקבלה, אחריות להדרכה וההטמעה, עד לתמיכה וליווי המשתמשים בעבודתם עם המערכות.