ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | מחלקת בקרה, הערכה ומדידה אגפים ומחלקות

מחלקת בקרה, הערכה ומדידה

  • מלי מימון

    מנהלת המחלקה 
  •  
    המחלקה מבצעת בקרה על פרויקטים ארוכי טווח וקצרי טווח, ועובדת יחד עם מחלקת התכנון והארגון בכל הקשור לתכניות העבודה השנתיות. המחלקה הינה עוד נדבך נוסף לייעול השירות לתושב, תוך בקרה על תהליכים פנים ארגוניים. על פי הנחיית מנכ"ל וראש העיר, החל משנת 2016 מבצעת המחלקת בקרה על עבודת אגף שפ"ע על כל רבדיו. כמו כן, מבצעת בקרה על יישום ההחלטה בנוגע למתן חניה חינם לתושבי העיר.