ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | מחלקת תיאום פעילות הנהלת העיר ומועצת העיר אגפים ומחלקות

מחלקת תיאום פעילות הנהלת העיר ומועצת העיר

  • מירב שוורץ

    מתאמת פעילות הנהלת העיר ומועצת העיר


המחלקה פועלת במספר רבדים:

  • אחריות על ענייני המנהלה העירוניים.
  • קשרי מועצה והנהלה.
  • תפעול, בקרה ולוגיסטיקה.
  • יצירת ממשקים בין גורמים שונים בעירייה ומחוץ לה.
  • טיפול בפניות גורמי פנים וגורמי חוץ.