ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף רכש, לוגיסטיקה, התקשרויות וביטוח אגפים ומחלקות

אגף רכש, לוגיסטיקה, התקשרויות וביטוח

  • איריס זיו

    מנהלת האגף
  • עומר אזולאי

    סגן מנהלת האגף

האגף הוקם בשנת 2014 במטרה לחסוך בעלויות הכספיות של העירייה, עמידה בדרישות החוק, ניהול, ריכוז ושימור הידע, הכתבת נהלי עבודה, מחשוב תהליכים חוצה ארגון, ביצוע בקרה ובחינת התהליכים, הקמת מרכז לוגיסטי-ניהולי, שליטה וחסכון במלאי. במסגרת האגף פועלות מחלקת הביטוח האמונה על הטיפול בכל תביעות הביטוח כנגד עיריית רמת-גן, מחלקת מכרזים, התקשרויות וחוזים הפועלת לניהול כל הליכי מכרזי העירייה, מחלקת חשבונות ובקרה ומחלקת רכש האמונה על הליך הרכש העירוני.