ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף בינוי ציבורי | מחלקת נגישות אגף בינוי ציבורי

מחלקת נגישות

  • מוניקה מילונצ'יק

    מנהלת מחלקת נגישות

תחומי פעילות:

  • הנגשת המרחב הציבורי והמבנים שבאחריותה.
  • הנגשת המקומות בהם ניתן שירות לציבור.
  • הנגשת השירותים הניתנים לציבור.