ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף בינוי ציבורי אגפים ומחלקות

אגף בינוי ציבורי

  • שאול לניאדו

    מנהל אגף בינוי ציבורי

אגף בינוי ציבורי מונה 3 מחלקות:

בניה ציבורית, תרבות הדיור ונגישות