ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | מחלקת משק ואחזקה אגפים ומחלקות

מחלקת משק ואחזקה

  • חזי ברזני ברוטמן

    מנהל המחלקה
  • המחלקה מעניקה שירותים פנימיים ארגוניים לאגפים ומוסדות העירייה. באחריותה תחזוקה עירונית שוטפת וניקיון המבנים והמוסדות העירוניים. במסגרת המחלקה פועלים מדור אחזקת מבנים, מדור משק, מדור אינוונטר וטלפוניה.