ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף השירות המשפטי אגפים ומחלקות

אגף השירות המשפטי

 • עו"ד סהר פינטו

  היועץ המשפטי לעירייה
 •  
  השירות המשפטי מטפל בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה, ומספק שירותי ייעוץ וטיפול משפטי לאגפי העירייה השונים בכל תחומי פעילותם. בראש הלשכה מכהן היועץ המשפטי לעירייה שהוא גם מנהל השירות המשפטי. בשירות המשפטי מועסקים 12 עורכי דין ובמקרה הצורך הוא נעזר בעורכי דין חיצוניים.

  תפקידי מחלקת הייעוץ המשפטי לעירייה הנם מגוונים וביניהם:
 • התווית ההליכים החוקיים לעבודת מועצת העיר והנהלת העיר וביצוע מעקב אחר הפעילות.
 • נציג הלשכה המשפטית משתתף בישיבות מועצת העיר, ישיבות הנהלת העיר, ובוועדות העירוניות השונות.
 • מתן יעוץ בנושאי חקיקה הכולל הטמעת הוראות הדין החלות על הרשות המקומית, עריכת עדכוני פסיקה רלבנטיים, טיפול בחקיקת חוקי העזר לעירייה ובעדכונם.
 • עורכי הדין במחלקה מעניקים יעוץ שוטף לבעלי התפקידים בעירייה במהלך העבודה השוטפת בכל התחומיים הקיימים בעיר.
 • ייצוג בערכאות משפטיות וטיפול בתביעות של העירייה וכנגדה בתחומים השונים בכל התחומים הקיימים בעיר.
 •  
  מחלקת השירות המשפטי אחראית על הנושאים הבאים:
 • התחום המנהלי - עתירות לבית המשפט לעניינים מנהליים בנושאי מכרזים, תכנון ובניה, ארנונה;
 • התחום האזרחי/ תכנון בניה - בבתי המשפט השונים ובוועדות הערר בנושאי תכנון ובניה ומיסוי עירוני - תביעות בנושאי ארנונה, היטלי פיתוח, מכרזים וחוזים, דיני עבודה, תביעות פינוי מנכסי העירייה ועוד.
 • התחום הפלילי-מקומי, בנושאי עבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, ערעורי חניה וחוקי עזר נוספים המסדירים את איכות החיים בעיר.
 • התביעה העירונית - פועלים עורכי הדין כתובעים עירוניים, על פי ייפויי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה כשהם משמשים כנציגיו וכפופים לו.
 • חוזים ומכרזים - הניהול השוטף של מערכת ההתקשרויות של גורמי העירייה השונים, לרבות הסדרת דרכי ההתקשרות, עריכת המכרזים ומעקב אחר ביצועם ותוקפם.
 • דוחות חניה
  השרות המשפטי מטפל בערעורים על דוחות חניה. מי שקיבל דוח חניה רשאי להגיש ערעור הנבדק ומטופל על ידי תובע עירוני. הערעור מוגש למחלקת חניה ומועבר להחלטת התובע העירוני. החלטת התובע העירוני נשלחת בדואר למערער.

  שעות מענה טלפוני במדור ערעורי חניה: ימים ראשון ושלישי בין השעות 08:30-15:30, יום חמישי בין השעות 08:30-15:00. קבלת קהל בשעות הפעילות. לבדיקת סטטוס ערעור על דו"ח חנייה - לחץ כאן