ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף השירות המשפטי אגפים ומחלקות

אגף השירות המשפטי

 • עו"ד סהר פינטו

  היועץ המשפטי לעירייה
 •  
אגף השירות המשפטי מטפל בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה ומספק שירותי ייעוץ וטיפול משפטי לאגפי העירייה השונים בכל תחומי פעילותם.
בראש אגף השירות המשפטי, מכהן היועץ המשפטי לעירייה, המשמש גם כמנהל השירות המשפטי.
בשירות המשפטי מעל ארבעים עובדים; 23 עורכי דין, 4 מתמחים, כלכלנית ואנשי צוות מנהלי.

תפקידי אגף הייעוץ המשפטי לעירייה הינם מגוונים וביניהם:
 • ייצוג בערכאות משפטיות וטיפול בתביעות המוגשות נגד העירייה או על ידי העירייה בתחומים השונים.
 • יעוץ משפטי שוטף לכלל אגפי העירייה.
 • התווית ההליכים החוקיים לעבודת מועצת העיר והנהלת העיר וביצוע מעקב אחר הפעילות.
 • השתתפות בוועדות העירוניות השונות.
 • מתן יעוץ משפטי בנושא חקיקה הכולל הטמעת הוראות הדין החלות על הרשות המקומית, עריכת עדכוני פסיקה רלבנטיים, טיפול בחקיקת חוקי העזר לעירייה ובעדכונם.

אגף השירות המשפטי אמון על הנושאים הבאים:

 • תחום המשפט המנהלי אזרחי – עורכות ועורכי הדין באגף המשפטי מטפלים בעתירות המנהליות, תובענות כספיות, עריכת מכרזים, קולות קוראים, עריכת חוזים, הסדרת מערכת התקשרויות, תובענות ייצוגיות, חיקוק חוקי עזר, ליווי ומתן חוות דעת למועצת העיר, הנהלת העיר והועדות השונות. כמו כן מתן חוות דעת ויועץ שוטף בסוגיות שונות כגון: חופש המידע, דיני עבודה, הגנת הפרטיות ועוד.
 • תחום התכנון והבניה - עורכות ועורכי הדין באגף המשפטי מטפלים ומייצגים בתחומים שונים ומגוונים בתחום תכנון הבניה, לרבות בתביעות מורכבות לפיצויים בגין ירידת ערך למקרקעין (תביעות 197 לחוק התכנון והבניה), סוגיות הקשורות לרישוי פרויקטים בתחום הנדל"ן, טיפול בהתנגדויות ועררים של פרויקטים בהיקפים משמעותיים, היטלי השבחה ועוד. עורכות ועורכי הדין מעניקים ייעוץ שוטף לאגף ההנדסה, ליווי ישיבות מליאת ועדת התכנון והבניה, ועדת המשנה ורשות הרישוי, וכן ייצוג העירייה בפני ועדות ערר ובתי המשפט.
 • התביעה העירונית - התביעה אמונה על האכיפה העירונית כנגד אנשים וגופים המבצעים עבירות על חוקי התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוקי העזר העירוניים וחוקנים נוספים אשר בסמכות התביעה העירונית. עורכות ועורכי הדין בתביעה העירונית פועלים מכוח הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה כשהם משמשים כנציגיו וכפופים לו. במסגרת תפקידם הם נותנים ייעוץ שוטף לפיקוח על הבניה ולאגף הביטחון והאכיפה של העירייה, מגישים כתבי אישום לבית המשפט לעניינים מקומיים, מעניקים חוות דעת לאגפים השונים בכל הנוגע לאכיפה וטיפול בצווים.


אגף השרות המשפטי מטפל בערעורים על דוחות חניה. מי שקיבל דוח חניה רשאי להגיש ערעור למחלקת חניה. ערעור כאמור מועבר להחלטת התובעים העירוניים. החלטת התובעים העירוניים נשלחת בדואר למערער.

שעות מענה טלפוני במדור ערעורי חניה בטלפון - 03-6759015 בימים ראשון ושלישי בין השעות 08:30-15:30, יום חמישי בין השעות 08:30-15:00
קבלת קהל בשעות הפעילות המוצגות


לבדיקת סטטוס ערעור על דו"ח חנייה - לחץ כאן

 

לצפייה בדו"ח המסכם לשנת 2020>>

 

לצפייה בדו"ח המסכם לשנת 2020 בדפדוף בנייד >>

 

לצפייה בדו"ח המסכם לשנת 2021>>

 

לצפייה בדו"ח המסכם לשנת 2022>>
 

לצפייה בדו"ח המסכם לשנת 2022 בדפדוף בנייד>>