ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | המחלקה לתרבות תורנית ומורשת ישראל אגפים ומחלקות

המחלקה לתרבות תורנית ומורשת ישראל

  • טוביה עזורי

    מנהל מחלקת מורשת ישראל
  • משה רביבו

    מנהל מחלקת תרבות תורנית
  •  

    המחלקה לתרבות תורנית ומורשת ישראל מופקדת על פעילות תורנית בעיר רמת-גן לכלל האוכלוסייה, כאשר אופי הפעילות הוא קיום מפעלי תרבות והעשרה עם דגש על המסורת היהודית, טיפוח מורשת התרבות היהודית והעמקת הידע ביהדות. מטרת המחלקה לטפח את הקשר בין תורת ישראל לעמו ולארצו.