ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים | מחלקת הגבייה | יחידות המחלקה | יחידת הוצל"פ יחידות המחלקה

יחידת הוצל"פ

עוסקת במשלוח התראות לחייבים, הפעלת משרדי עו"ד לצורך משלוח מכתבי דרישה ופתיחת תיקי הוצל"פ לחייבים על ידי תשלום בכרטיס אשראי, צ'קים והוראות קבע וכן במתן פירוט הסבר לחייבים אודות אופי היווצרות החוב.