ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים | מחלקת הגבייה | יחידות המחלקה | יחידת השומה יחידות המחלקה

יחידת השומה

היחידה עוסקת בהפקת חשבונות ארנונה לתושבים, ביצוע מדידות בעיר וביקורות בנכסים, טיפול בהשגות ובעררים. כמו כן, מתקיימת ביחידה קבלת קהל לצורך בירור סיווגי נכסים, גודל הנכסים, פיצול נכסים עסקיים, תוספות בנייה, תאריכי חיוב נכסים ועוד. היחידה עוסקת גם בהקמת חיובים לנכסים חדשים בעיר על פי אישורים המתקבלים מאגף ההנדסה, וכן תוספות בנייה.

 

יחידת השומה

ביאליק 35 | רמת-גן
03-6753322
03-6753282

טלפון נוסף

03-6753836 או 03-6753580