ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים - גזברות וגבייה | מחלקת הגבייה אגף הכספים - גזברות וגבייה

מחלקת הגבייה

 • דוד מזרחי

  סגן מנהל אגף הכנסות ומנהל מחלקת גבייה
 •  

  מחלקת הגבייה אחראית על עריכת חיובי הארנונה על פי צו הארנונה של העירייה. כמו כן, אחראית המחלקה לגביית חלק משמעותי מן ההכנסות העצמיות של העירייה. המחלקה כוללת מספר יחידות ובהן: שומה, קבלת קהל, אכיפת גבייה, הנהלת חשבונות, טאבו , מזכירות וקופה.


  במקביל למאמצים אשר משקיעה המחלקה להשגת יעדי הגבייה, היא שמה בראש מעייניה את נושא שיפור תהליכי הגבייה, בד בבד עם הענקת שירות מהיר, אפקטיבי ואדיב לתושבי העיר. בין השאר עוסקת המחלקה בנושא הזכאות להנחות ארנונה, הכנת מפות אזורי הארנונה, יישום החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה וסיווג הנכס כמגורים או עסקים.

   

  חשוב לציין כי בעת קניה או השכרה של נכס יש להודיע לעירייה על כל שינוי במצב הבעלות על הנכסים. אי הודעה תחייב את המחזיק האחרון הרשום בפנקס העירייה במלוא תשלום הארנונה. על רוכש או שוכר של נכס לוודא שהמוכר או המשכיר שילם את כל חובותיו לעירייה עבור הנכס. בכל פנייה לעירייה אנא הצטיידו תחילה במספר הנכס המופיע על גבי חשבונות המים והארנונה התקופתיים. פטורים לנכסים ריקים וסגורים ניתנים אך ורק מיום ההודעה בכתב למחלקת הגבייה.  

  באתר העירוני ניתן למצוא טפסי ארנונה שונים להורדה. את הטפסים יש להוריד, למלא ולשלוח לפקס שמספרו 1533-6753270 או לכתובת הדוא"ל [email protected]. לצפייה בטפסים - לחץ כאן >  

מחלקת הגבייה

ביאליק 35 | רמת-גן
 • ימים א', ג', ה'

  08:00 - 12:30
 • יום ב'

  08:00 - 12:30
  15:30 - 17:30
 • בימי ד' לא מתקיימת קבלת קהל
076-5300853
076-5300853