ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים - גזברות וגבייה | אגף רכש, לוגיסטיקה והתקשרויות אגף הכספים - גזברות וגבייה

אגף רכש, לוגיסטיקה והתקשרויות

 • אריה זלזבורג

  סגן מנהל אגף הרכש
 • חני רמי

  עוזרת מנהל אגף הרכש


האגף הוקם בשנת 2014. מטרות האגף - חסכון בעלויות הכספיות של העירייה, עמידה בדרישות החוק, ניהול, ריכוז ושימור הידע, הכתבת נהלי עבודה, מחשוב תהליכים חוצה ארגון, ביצוע בקרה ובחינת התהליכים, הפעלת מרכז לוגיסטי-ניהולי, שליטה וחסכון במלאי.

פעילות האגף:

 • ניהול שוטף של תהליכי רכש עירוני, בדגש על רכש טובין – קניינות, תיחורים, טיפול בדרישות, הזמנות וחשבוניות טובין
 • תפעול מרכז לוגיסטי עירוני
 • ניהול ותפעול שוטף של חוזים עם ספקי העיריה
 • ניהול התקשרויות עם משכ"ל, חשכ"ל ומפעל הפיס
 • תפעול קטלוג עירוני
 • נגרייה עירונית ומתחם המייקרס