ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף הכספים | אגף למידע ארגוני אגף הכספים

אגף למידע ארגוני

 • טובה דואני

  מנהלת האגף
 • אגף למידע ארגוני מרכז בתוכו את כל נתוני המבנים הקיימים ברחבי העיר. תחומי פעילות האגף כוללים: ביצוע מדידות נכסים בעיר, מיפוי נכסים עירוניים, מידע כולל על ההתחדשות העירונית. מטרות האגף הן יישום החלטת בג"צ לביצוע מערכת שוויונית של מדידות נכסים ברחבי העיר, קיום שיתוף פעולה בין המחלקות והאגפים השונים בעירייה, חיזוק אמינות הקשר בין התושב לעיר.

  מחלקת מדידות

  מילי דעבול
  מנהלת מחלקת סקר נכסים

  מחלקת מדידות אחראית על פרוייקט המדידות חדש, המתבצע בהתאם להחלטת בג"צ מיום 14 באפריל 2015, ולפיה נדרשות הרשויות המקומיות בישראל לבצע מדידות בכל הנכסים הקיימים בעיר ובכללם בתי מגורים, מבני ציבור ושטחים מסחריים.

  עיריית רמת גן ארנונה בשיטת 'נטו נטו', כלומר - העירייה תחשב את עלות הארנונה על פי חישוב השטחים אליהם ניתן להגיע בלבד בנכס (דהיינו - מבלי לחשב את שטחם של קירות הפרדה בתוך המבנה, למשל). לאור זאת, חשוב כי המדידה תעשה פיזית בתוך שטח הנכס בכפוף לסעיף 287(3) בפקודת העיריות. במקרים בהם לא תתאפשר ביצוע מדידה פיזית בתוך הנכס תערך מדידה חיצונית. יודגש כי המדידה המחודשת תאפשר לעירייה לוודא כי גביית הארנונה בעבור הנכס שברשותכם נעשית באופן מדויק, וללא כל גבייה עודפת או חסרה, וזאת החל מיום ביצוע המדידה.

  המדידות יבוצעו על ידי חברת "זייד אורניב" וחברת "א.ש.ד ניהול נכסים בע"מ", אשר הוסמכו מטעם העירייה לבצע את המדידות בנכס שבחזקתכם. ביצוע המדידות יקבע לאחר קבלת מכתב מטעם העירייה המודיע על ביצוע המדידות באזורכם, כאשר את מועד המדידה יש לקבוע לשעה בה נמצא בנכס אדם בוגר (מעל גיל 18). בעלי עסקים - מדידות הנכסים שבחזקתכם יבוצעו בין השעות 08:00-16:00.

 

אגף למידע ארגוני

תובל 13 | קומה ג' | רמת-גן
 • ימים א'-ה'

  08:30-12:30
 • יום ב'

  15:30-17:00
03-7408827