ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת משאבי אנוש, מנהל וארגון חירום האגף לשירותים חברתיים

מחלקת משאבי אנוש, מנהל וארגון חירום

  • אוהד סגל

    מנהל המחלקה
 
המחלקה אחראית על גיוס כח אדם ועל רווחת עובדי האגף לשירותים חברתיים. עבודת מדור משאבי אנוש כוללת: קבלת עובדים חדשים, קידום ושיפור תנאי עבודה ושכר, מימוש הסכמי עבודה והטבות לעובדים בתיאום עם אגף משאבי אנוש, מעקב אחר שעות העבודה וימי העבודה בפועל, טיפול במצבי התפטרות ופיטורי עובדים, ניוד עובדים. המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם אגף משאבי אנוש של עיריית רמת-גן ובשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

המחלקה פועלת לארגון וקידום האגף במגוון תחומים, בהם: פיתוח וארגון שיטות עבודה/נהלי עבודה פנימיים (מטעם משרד העבודה והרווחה) במצב רגיעה וחירום; מתן פתרון הולם לעובדי האגף לגבי תנאי עבודתם וסביבת העבודה במגבלות הקימות; הסדרת אמצעי הסעה לעובדים ולמשפחות הפונים לשם ביקור במוסדות מרוחקים או ביקור במסגרות חוץ ביתיות; אחריות על עמדת הקבלה באגף; השתתפות בהכנת התקציב השנתי האגפי.

המחלקה מבצעת הערכות לשעת חירום הכוללת הדרכות, סדנאות וימי עיון בזמן שגרה בנושא חירום, כתיבת נהלי עבודה והטמעתם, שיבוץ כוח אדם האחראי בעת חרום.

המחלקה אמונה גם על פיתוח מערכות מידע באגף לשירותים חברתיים.באחריות מדור מחשוב וידע: שדרוג מערכות מחשוב, הנחיה מקצועית בתחום המחשוב באגף, הטמעת השימוש במערכות המחשוב, תכנון פרויקטים בתחום הרווחה בשיתוף עם יחידות שונות באגף, הפקת נתונים לצורך קבלת החלטות, איסוף מידע ופרסום רלוונטי אודות פעילות האגף ומחוצה לו, תחזוקת מערכות המחשוב ותמיכה לוגיסטית ויצירת קהילת ידע מקצועית.