ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת ילדים, נוער ומשפחות האגף לשירותים חברתיים

מחלקת ילדים, נוער ומשפחות

  • עו"ס פנינה זמיר

    מנהלת המחלקה
  •  
    מחלקת ילדים, נוער ומשפחות מורכבת משלוש יחידות אזוריות: יחידת נערות וצעירות ויחידת נערים וצעירים, יחידת חוק הנוער ויחידת חינוך מיוחד וועדת תכנון תכניות טיפול. המחלקה פועלת לתת מענה במכלול שירותים, שמטרתם לחזק משפחות ולאפשר להן לתפקד באופן תקין ומלא ככל האפשר. המחלקה מטפלת בצורכיהם של קטינים בגילאי 18-0 (נערות עד גיל 24), הוריהם ומשפחתם. המחלקה פועלת בשיתוף ומשלבת בעבודתה גורמים שונים בקהילה. השירותים הניתנים במחלקה מסייעים למשפחות ולפרטים בשיפור התפקוד ההורי, שיפור יחסי הורה-ילד, מניעה וטיפול בילדים בסיכון, ועוד.