ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים אגפים ומחלקות

האגף לשירותים חברתיים

  • עו"ס גילה טאושטיין 

    מנהלת האגף

האגף לשירותים חברתיים הינו יחידה מקצועית, שיעודה הוא מתן מענה לפרט, למשפחה ולקהילה לשם קידום רווחתם של תושבי העיר - מתינוק ועד קשיש, תוך התייחסות ייחודית למגוון הבעיות הנובעות מקשיים פיזיים, רגשיים, תפקודיים ו/או חברתיים.

האגף נותן מענה רחב לאוכלוסיות שונות ומגוונות בהתאם לשינויים שחלו בסביבה ובקהילה, שהובילו להרחבת סל השירותים החברתיים לתושב, וכפועל יוצא להתרחבות וגידול בתחומי העיסוק של האגף. את השינויים הסביבתיים ניתן לסווג לתחומים הבאים: חברתיים ודמוגרפיים, תחיקתיים ושינויים באוכלוסיית היעד.

האגף, המורכב מ-10 מחלקות בעלות התמחות, מספק שירותים מקצועיים בתחומי האבחון, טיפול, תמיכה, איתור, מניעה, הגנה ושיקום על ידי מגוון דרכי התערבות ובשיטות עבודה שונות של העבודה הסוציאליות. נוסף על כך, האגף מפתח שירותים ייחודים, פרויקטים ומסגרות טיפוליות לרווחת תושבי העיר רמת-גן. באגף מועסקים עובדים סוציאליים בעלי התמחויות שונות ועובדי מנהל.