ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | המחלקה לחינוך יסודי אגף החינוך

המחלקה לחינוך יסודי

  • רונית פדלון

    מנהלת מחלקת חינוך יסודי
  •  
בעיר רמת גן לומדים ב-31 בתי ספר יסודיים כ-15,000 תלמידים מכיתות א' עד ח'. העיר הינה אחת מבין שתי הערים הבודדות בהן לא קיימות חטיבות ביניים, כך שהתלמידים לומדים במסגרת החינוך היסודי עד כיתה ח'. באחריות המחלקה לחינוך יסודי לדאוג לרישומו של כל ילד וילדה החל מכיתה א', ולשבצו באחד מבתי הספר בעיר, לצד מתן מענה לבקשות ההעברה של תלמידים ורווחתם.

משאבים עירוניים רבים מוקצים לטובת החזון החינוכי והתוויית התשתית להעצמת התלמידים. הדבר בא לידי ביטוי בחיזוק ההישגים הלימודיים, תחומי העשרה והעמקה, פיתוח מיומנויות חברתיות, רגשיות וערכיות. כל בית ספר יסודי ברמת-גן מפתח ייחודיות המאפיינת אותו, המהווה ציר פדגוגי שמניע את תחושת השייכות בקרב ילדי בית הספר, חוויית המסוגלות של כל תלמיד ואיש צוות, והמשך בנייה ופיתוח של חדשנות לימודית וטכנולוגית.

תכנית הייחודיות בבתי הספר הובילה להעמקה בתחומי הליבה ובתחומי העשרה לשביעות רצונם של ההורים והתלמידים. כבכל שנה, נמשיך ונעמיק את תכניות הייחודיות בבתי הספר, נבנה תכניות לימוד בית ספריות חדשות ונרחיב את היריעה. העמקת הלמידה המשמעותית אליה חותר כל צוות חינוכי באה לידי ביטוי בהשבחת דרכי ההוראה, הכנסת רכיבים תקשוביים אל מערכי השיעור, יצירת דרכים להמחשה ורלוונטיות של התכנים ללומד בהלימה לגילו ויצירת מעורבות של התלמידים בתכנים הנלמדים. למידה מתוך התנסות, חקר וחוויה הינם כלים אותם אנו מפתחים ומרחיבים מדי שנה, תוך שימוש בכלים חדשניים וייחודיים. מטרתנו להגיע לכל בית ספר ולכל תלמיד ולזמן לו חוויית הצלחה, אתגר, שייכות ומשמעות לקהילה ולעיר.

 

 

המחלקה לחינוך יסודי

ביאליק 76 | אגף החינוך | רמת-גן
שעות וימי קבלת קהל/ מענה טלפוני
רישום:
"קבלת קהל בימים א ד ה 12:00-08:00, ב 17:30-15:00 בתאום מראש. מענה טלפוני בימים א ד ה בין השעות 13:00-15:00, ב וג 8:00-11:00"

הנהלה:
מענה טלפוני בימים א'-ה' 7:30-15:30 אין קבלת קהל
03-6753513-4
03-6753347