ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת תקשוב אגף החינוך

מחלקת תקשוב

 • שרי חזי

  מנהלת
 • מחלקת תקשוב באגף החינוך עוסקת במגוון תחומים הנוגעים למחשוב אגף החינוך ותקשוב בתי הספר.
   
  במסגרת פעילות המחלקה אנו פועלים בשיתוף פעולה עם אגף מערכות מידע ונותנים מענה למוסדות החינוך במגוון תחומים:
  אתרים בית ספריים, הצטיידות, טכנאים, הדרכה, תקשורת, תוכנות, ותכניות שונות, בעזרתם אנו מקדמים את ההוראה המתוקשבת בבתי הספר.
   
  בתי הספר בעיר לוקחים חלק בתכנית התקשוב הלאומית אשר פועלת זו השנה הרביעית. כמו כן, אנו מקדמים את תחום עיר חכמה בחינוך, בבתי הספר ובאגף החינוך.