ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת תכנון אסטרטגי ובקרה אגף החינוך

מחלקת תכנון אסטרטגי ובקרה

  • עמיר שנפלד

    מנהל

תהליכי התכנון והבקרה מהווים חלק מרכזי בתהליכי הניהול של מערכת החינוך ברמת-גן. נתונים, מידע וידע מהווים בסיס לתכנון ולקבלת החלטות מושכלות ברמה המערכתית וברמה המוסדית, לטווח קצר ולטווח הארוך, ועל כן מהווים מנוף לקידומה של המערכת החינוכית. מחלקת התכנון והבקרה עוסקת בבחינה ובבקרה של מידת יישום המדיניות החינוכית והעמידה ביעדים בתחומים השונים.

 

תכנון אסטרטגי ובקרה

ביאליק 76 | קניון ביאליק | רמת-גן
03-6758433