ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת חינוך חברתי-ערכי אגף החינוך

מחלקת חינוך חברתי-ערכי

 • אלה פוקס

  מנהלת
 • מחלקת החינוך החברתי-הערכי מושתת על תפיסה חינוכית המתייחסת למתח המתמיד שבין החברה לפרט, בין מימוש עצמי למחויבות חברתית.  בפעילויות המגוונות מסייע החינוך החברתי לבני הנוער, לברר לעצמם את מערכת הערכים שלהם ולבחון את יישומם במציאות.  בכך, מבקש החינוך החברתי לעודד התפתחותם של אזרחים מעורבים ואכפתיים ולהדק את הקשר בין חינוך פורמאלי לחינוך הבלתי פורמאלי. בית הספר והקהילה הם הזירות המרכזיות שבהם ניתן לקדם מימושם של ערכים מרכזים, שאותם ברצוננו להוביל ולהנחיל בקרב המתבגרים.

  מטרות ויעדים
 • הקניית מיומנויות המאה ה-21 בדגש על כלים ללמידה ועבודה תקשורתית, שיתופית וחדשנית.
 • הטמעת ערכים בתחומי הדעת בכל בתי הספר.
 • העלאת אחוזי הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל ולשירות אזרחי.
 • הטמעת הנושא השנתי לשנה"ל תשע"ח - 70 שנה למדינת ישראל.
 • חיזוק מעמד בעלי התפקידים בבתי הספר כסוכני שינוי משמעותיים לקידום הלמידה המשמעותית.
 • הפעלת תכנית מערכתית לקידום אקלים מיטבי וללקיחת אחריות חברתית לצמצום אלימות והתנהגויות סיכון.
 • ליווי היישום של התכנית לקידום התפתחות אישית ומעורבות חברתית.
 • העשרת התכנים של שיעורי חינוך והפעלות חינוכיות, כדי לעודד יזמות חברתית והפנמת ערכים מובילים בנושא - "טיפוח והעצמת מנהיגות בקרב בני הנוער".
 

מחלקת חינוך חברתי-ערכי

ביאליק 76 | קניון ביאליק | רמת-גן
03-6753726 (מזכירות)
03-6753255