ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | שירות פסיכולוגי, חינוכי והתפתחותי אגף החינוך

שירות פסיכולוגי, חינוכי והתפתחותי

 • טובה פלר

  מנהלת
 • השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) נותן מענה פסיכולוגי מערכתי ופרטני למסגרות החינוכיות בעיר - מהגיל הרך ועד התיכונים, ולקהילה באמצעות תנועות נוער ויחידת העולים בעיר. במרבית מסגרות החינוך בעיר עובד פסיכולוג חינוכי שתפקידו לתת מענה מקצועי לצוות החינוכי, להורים ולילדים.

  בנוסף, קיימים שירותים טיפוליים ואבחוניים נוספים בשפ"ח, אשר חלקם כלולים בסל השירותים וחלקם ניתנים בתשלום דרך מרכז "שחפים". פסיכולוג המסגרת החינוכית בונה מערך טיפול כוללני בהתאם לצרכים של כל ילד שמופנה אליו, ובמידת הצורך מופנה לקבלת השירותים הנוספים הנדרשים.

  מרבית הפניות לפסיכולוג המערכת נעשות על ידי הצוות החינוכי, אך ניתן גם לפנות באופן עצמאי ישירות לשפ"ח. פניות אלו יקבלו מענה מתוך ראייה מערכתית. במצבי חירום, פסיכולוג המסגרת נותן תמיכה וייעוץ - הן למסגרות החינוכיות והן למשפחות. השירות הפסיכולוגי שם דגש על עבודה בגיל הרך על מנת לתת ליווי התפתחותי למסגרות ולמשפחות. מטרת העבודה בגילאים אלו היא בעיקר מניעה, מתוך ההבנה שקשיים שיאותרו ויטופלו בגיל צעיר יותר יכולים למנוע היווצרות בעיות משמעותיות יותר בהמשך.

השירות הפסיכולוגי, החינוכי וההתפתחותי

דרך בן גוריון 183 | רמת-גן
 • ימים א'-ה'

  08:00 - 15:30
03-6780388
03-6780664