ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מרכז פסג"ה אגף החינוך

מרכז פסג"ה

 • עדנה שמר

  מנהלת מרכז פסג"ה
 • מרכז פסג"ה רמת-גן הינו בסיס חינוכי וצומת למימוש ולפיתוח רעיונות חינוכיים. המוסד מזמן למורים ולעובדי הוראה אחרים אפשרויות לפיתוח מתמשך, המתמקד בהיבטים תוך אישיים, בינאישיים ופדגוגיים. מזה שנים רבות מפתח המרכז מיזמים חינוכיים מעניינים בתחומים שונים.
   
  המרכז שם לו למטרה לענות על צרכים לפיתוח סגלי הוראה בגישה מערכתית ובמגוון אמצעים, כגון: הדרכה, סדנאות עומק, השתלמויות, תמיכה וייעוץ. איתור הצרכים נעשה בשיתוף פעולה עם המפקחים ומנהלי מחלקות החינוך ,בהתאם למדיניות משרד החינוך ולקדימויות המחוז והערים שבאזורנו.
   
  פעילות המרכז נובעת מהגישה ההומניסטית הרואה בעובד ההוראה ישות כוללת (הוליסטית), וכן מהנחות היסוד של ההוראה כפרופסיה ו"מרכזיותו של המורה" במערכת החינוך. על פי תפישות אלה מתפתח המורה ומתעדכן במהלך הקריירה המקצועית שלו בתהליך דינמי ומתמשך - "למידה במשך כל החיים".
   
  לכן, רואה המרכז חובה לעצמו לזמן לעובדי ההוראה אפשרויות לפיתוח מקצועי מתמשך, תוך חשיפתם לידע עדכני ולחידושים פדגוגיים וטכנולוגיים כאחד. דגש מיוחד מושם על הרצף שבין ההשתלמויות במרכז לבין ההדרכה וההטמעה במוסדות החינוך.
 

מרכז פסג"ה

לנדאו חיים 5 א' | רמת-גן
03-6780617/23

אירועים קרובים