ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת ספורט אגף החינוך

מחלקת ספורט

 • רמי לוי

  מנהל המחלקה
 • מחלקת הספורט שמה לה למטרה לעצב, לפתח ולטפח דפוסי פעילות והרגלים ספורטיביים בקרב תושבי העיר. זאת באמצעות מתן מסגרות שיאפשרו לתושב לעסוק בספורט על פי בחירתו, במסגרת הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חיים, בריאות וחינוך ערכי שיתופי והישגי.

  מטרות המחלקה:

 • קידום וטיפוח החינוך הגופני בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך המיוחד, בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי.
 • טיפוח ענפי ספורט מרכזיים בבתי ספר בתהליך רב-שנתי ומתוך ראייה יישובית כוללת.
 • הגדלת מספר התלמידים הפעילים וטיפוח פעילות ספורט בית ספרית מעבר למסגרת השיעורים הרגילה.
 • טיפוח אוכלוסיית הספורטאים המצטיינים בבתי-הספר.
 • קידום ענפי ספורט לתלמידות.
 • טיפוח הישגיות מתוך הכרה בצורך כמקור הזדהות וגאווה של תלמידים ומבוגרים כאחד.
 • טיפוח מפעל לימודי השחייה.