ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת ספורט אגף החינוך

מחלקת ספורט

 • עו"ד רמי לוי                               
  מנהל המחלקה
 • טל כהן
  מ"מ סגנית מנהל המחלקה
 • הראל רוזנבליט
  מנהל מדור מתקני ספורט
 • רועי בן משה
  מ"מ מנהל מדור מפעלי ספורט

 • תמי רביד
  מזכירת המחלקה


 

טיפוח דפוסי פעילות והרגלים ספורטיביים בקרב תושבי העיר באמצעות הגברת המודעות ומגוון פעילויות שיאפשרו לתושב לעסוק בספורט על פי בחירתו, במסגרת הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חיים, בריאות וחינוך ערכי שיתופי והישגי.

יעדי המחלקה:

 • קידום וטיפוח החינוך הגופני בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך המיוחד, בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי.
 • טיפוח ענפי ספורט מרכזיים בבתי ספר בתהליך רב-שנתי ומתוך ראייה יישובית כוללת.
 • הגדלת מספר התלמידים הפעילים וטיפוח פעילות ספורט בית ספרית מעבר למסגרת השיעורים הרגילה.
 • טיפוח אוכלוסיית הספורטאים המצטיינים בבתי-הספר.
 • קידום ענפי ספורט לתלמידות.
 • טיפוח הישגיות מתוך הכרה בצורך כמקור הזדהות וגאווה של תלמידים ומבוגרים כאחד.
 • טיפוח מפעל לימודי השחייה.
 • השבחת הוראת החינוך הגופני וטיפוח כח האדם בהוראה.
 • מינוף העיסוק בספורט לחינוך לערכים – הגינות, סובלנות, כבוד לזולת ועוד.
 • הפעלת מערכת שיעורי העשרה וחוגי ספורט לשם פעילות גופנית לחיים וניצול מיטבי של זמן פנוי.
 • קידום הספורט העממי בקרב תלמידים ותושבים בעיר.
 • ארגון אירועי ספורט עממי בתחומים ובענפים שונים לאוכלוסיות מגוונות של תושבים.
 • פיתוח וטיפוח חוגי ספורט ומסגרות ללימוד מעמיק של ענפי הספורט השונים.
 • ארגון פעילויות ואירועי ספורט עממי לבני נוער.
 • טיפוח ופיתוח מתקני הספורט במוסדות החינוך ובשאר חלקי העיר.
 

מחלקת ספורט

ביאליק 76 | קניון ביאליק | רמת-גן
 • יום ב

  7:30-13:00
 •  

  15:00-18:00
 • ימים א, ד'-ה'

  7:30-15:30
 • שעות מענה טלפוני

  א'-ה-' 8:30-13:30  ב'- 15:00-17:00, 8:30-13:30
03-6753596
03-6753464