ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת לוגיסטיקה אגף החינוך

מחלקת לוגיסטיקה

 • אבי אליאב

  מנהל
מחלקת לוגיסטיקה עוסקת בתחומים הבאים:
 • מתן תשתית פיזית, תמיכה לוגיסטית, אחזקה שוטפת, רכש אמצעים והסעות תלמידים למערכת החינוך בעיר רמת-גן.
 • ביצוע עבודות בינוי ושיפוצים בכל מוסדות החינוך.
 • מתן מענה איכותי בתחום הבינוי ואחזקת הבינוי לכלל מוסדות החינוך.
 • רכישת ציוד וריהוט למוסדות החינוך.
 • תכנון ופיקוח על ביצוע הסעתם של התלמידים למוסדות החינוך.
 • ניהול תחום מיזוג אוויר (רכש, התקנה ואחזקה) לכל מוסדות החינוך ולמוסדות העירייה.
 • מימוש ומעקב אחר התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) הניתן למשימות הבינוי ואחזקת הבינוי השנתית.
 • ייעוץ ופיקוח מקצועי בתחום עבודות הבינוי השוטפות המתקיימות בכלל מוסדות החינוך.
 • מתן מענה מיטבי לאחזקת שבר בכל גני הילדים ובבתי הספר שאינם במסגרת הניהול העצמי.
 • טיפול באחזקת הגינון בגני הילדים ובבתי הספר שאינם במסגרת הניהול העצמי.
 • מתן מענה תכנוני להנגשת כלל מוסדות החינוך בעיר על בסיס תכנית רב-שנתית.