ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת לוגיסטיקה אגף החינוך

מחלקת לוגיסטיקה

 • אבשלום רבן

  סגן מנהלת אגף החינוך ומנהל מחלקת לוגיסטיקה תחזוקה ובינוי 
 • אבי סראג'י 

  סגן מנהל המחלקה
 • חיים גיחון 

  סגן מנהל המחלקה 
 • עינת זלוף

  מזכירת המחלקה 
 • אתי בוסי 

  מנהלת יחידת כספים 
 • עדי ויטלין 

  מפקח בינוי בתי ספר 
 • רונן סעאת 

  מפקח בינוי גני ילדים 
 • אתי כהן 

  מ"מ מנהלת מוקד לוגיסטי 
 • דודי כרמי 

  מנהל בטיחות מוסדות חינוך
 • קרן פאר 

  מזכירת מח' בטיחות 
 
 • מתן תשתית פיזית, תמיכה לוגיסטית, אחזקה שוטפת, רכש אמצעים והסעות תלמידים למערכת החינוך בעיר רמת-גן.
 • ביצוע עבודות בינוי ושיפוצים בכל מוסדות החינוך.
 • מתן מענה איכותי בתחום הבינוי ואחזקת הבינוי לכלל מוסדות החינוך.
 • רכישת ציוד וריהוט למוסדות החינוך.
 • ניהול תחום מיזוג אוויר (רכש, התקנה ואחזקה) לכל מוסדות החינוך ולמוסדות העירייה.
 • מימוש ומעקב אחר התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) הניתן למשימות הבינוי ואחזקת הבינוי השנתית.
 • ייעוץ ופיקוח מקצועי בתחום עבודות הבינוי השוטפות המתקיימות בכלל מוסדות החינוך.
 • מתן מענה מיטבי לאחזקת שבר בכל גני הילדים ובבתי הספר שאינם במסגרת הניהול העצמי.
 • טיפול באחזקת הגינון בגני הילדים ובבתי הספר שאינם במסגרת הניהול העצמי.
 • מתן מענה תכנוני להנגשת כלל מוסדות החינוך בעיר על בסיס תכנית רב-שנתית.
 

מחלקת לוגיסטיקה

ביאליק 76 | קניון ביאליק | רמת-גן
 • שעות וימי קבלת קהל/ מענה טלפוני

  א-ה בין השעות 07:30-15:30
03-6753718
03-6753652