ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת כח-אדם אגף החינוך

מחלקת כח-אדם

 • עדי פילפרויד

  מנהלת מחוז דרום 
 • שרית סגל 

  מנהלת מחוז מזרח
 • עמית הלוי

  מנהלת מחוז מרכז 
 • אלה ביסטריקוב

  מנהלת מחוז צפון 
 • מיה דעוס  

  מנהלת מדור-מנהלה 
 • לירן צמח

  מנהל מדור- פיקוח ,בטיחות וחירום 
 • נועם אלון  

  סגנית מנהל מחלקה –סייעות ומורים 
 • משה חמו 

  סגן מנהל מחלקה-אבות בית ושרתים 
 • דורית זכריה  

  סגנית מנהל מחלקה-עובדי מנהל
 • שוקי קדוש 

  מנהל המחלקה 

 

מחלקת כח אדם מופקדת על המשאב האנושי באגף החינוך.

 

מחלקת כח אדם

ביאליק 76 | קניון ביאליק | רמת-גן
מועדי קבלת קהל
אין קבלת קהל ביום ג'
ימים א',ד',ה'- 10:00-14:00
יום ב'- 15:00-17:30

זמני מענה טלפוני
מילוי מקום בלבד
ימים א'-ה'- 7:30-9:30

כל הנושאים
ימים א',ג',ד',ה'- 10:00-14:00
יום ב'- 15:00-17:30
03-6753682, 03-6753654, 03-6753395, 03-6753349
03-6753617