ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | המחלקה לחינוך על יסודי אגף החינוך

המחלקה לחינוך על יסודי

 • אביבה מורן

  מנהלת
בתי הספר העל-יסודיים מאפשרים טיפוח וקידום התלמידים בתחומים לימודים וערכיים. זאת בהתאם ליכולותיהם ולכישוריהם, תוך שימת דגש על חינוך לערכים לאומיים.
 
התכניות והתכנים באים לידי ביטוי בתכניות העבודה כפי שעוצבו בכל בית ספר, ובהלימה וזיקה ליעדי מערכת החינוך העירונית, מתוך מטרה לענות על מכלול הצרכים של התלמידים.
 
יעדים:
 • מעקב אחר תוצאות בחינות הבגרות לשם שיפור הישגי הזכאות ואיכות תעודת הבגרות בבתי הספר.
 • עקרון ההתמדה ומניעת נשירה.
 • המשך הטמעת עבודה על פי סטנדרטים של אקלים בית ספרי, מוגנות.
 •  הרחבת תכניות לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • המשך מניעת שימוש בסמים - דגש על שילוב הקהילה בשילוב עם החינוך החברתי.
 • העמקת הטיפול בהיבטים הרגשיים של תלמידים לקויי למידה.
 • קידום תכנית לפיתוח של "תרבות דיאלוג" בבתי הספר.
 • המשך בניית תכניות לימודים ייחודיות בתחום המצוינות.
 • פיתוח והרחבת נושאים ערכיים - אזרחות ומורשת.
 • המשך התמקצעות בבניית תכניות עבודה בית ספריות - היבטים פדגוגיים ארגוניים וכלכליים בבניית תכניות עבודה.
 • חיזוק והתמקצעות - תכנית הערכה לכלל צוותי ההוראה: מנהלים, בעלי תפקידים ומורים.
 • המשך טיפוח מנהיגות צעירה ושילובה במנהיגות הבוגרת.
 • הרחבה והתמקצעות בנושא התקשוב העירוני.
 

המחלקה לחינוך על-יסודי

ביאליק 76 | קניון ביאליק | רמת-גן
03-6753725
03-6753255