ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | המחלקה לטיפול בפרט אגף החינוך

המחלקה לטיפול בפרט

 • אושרה גוילי דוידוביץ

  מנהלת 

המחלקה לטיפול בפרט אחראית בין השאר על הנושאים הבאים: 

 

  • טיפול בתלמידים הנעדרים מבית-ספר.
  • טיפול בתלמידים הנוכחים בבית הספר, אך אינם מתפקדים (נשירה סמויה).
  • טיפול בתלמידים בסיכון לנשירה.
  • טיפול בנוער מנותק.
  • טיפול בתלמידים בלתי משובצים.
  • איתור תלמידים בלתי מאותרים.
  • טיפול נקודתי, אד הוק ומתמשך בתלמיד שחווה מצוקה.
  • טיפול ברמת הייעוץ לגורמים הרלוונטיים.