ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | המחלקה לעליה ולקליטה אגף החינוך

המחלקה לעליה ולקליטה

המחלקה לעליה ולקליטה

זאב ז'בוטינסקי 155 | קומה 5, בית נח מנחמי | רמת-גן
  • שעות וימי קבלת קהל/ מענה טלפוני

    א-ה בין 8:00-16:00
03-6758486
03-6758498