ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף פיתוח כלכלי אגפים ומחלקות

אגף פיתוח כלכלי

  • עו"ד חן גינון כהן

    מנהלת האגף
  • מאיה מילשטיין

    מזכירת אגף פיתוח כלכלי


האגף לפיתוח כלכלי פועל לקידום האינטרסים הנדל''נים של העיר לרבות השבחת ומימוש הפוטנציאל במשאב היקר ביותר שלה. האגף פועל במסגרת טיפולו ליזמות, שיווק, תכנון וניהול פרויקטים שיש בהם להגדיל את הכנסות העירייה.

פעילות האגף כוללת, בין היתר, שחרור חסמים העומדים בפני פרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי משמעותי לעירייה בדגש על תכניות למסחר ותעסוקה, בחינת היתכנות תכנונית וכדאיות כלכלית של תכניות משמעותיות לעיר תוך התאמתן לצורכי העיר, ייזום ופיתוח נכסי הרשות והשבחתם, יצירת זמינות קרקעות לשימושים ציבוריים בהתאם לצרכי העיר, סיוע וקידום, שיווק עתודות קרקע ומכרזים רחבי היקף בעיר, ליווי ופיקוח על שיווקי רשות מקרקעי ישראל וכיו"ב.