ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | לשכת התאגידים העירוניים אגפים ומחלקות

לשכת התאגידים העירוניים

  • עו"ד ליה פרנקל בן-יורם

    מנהלת לשכת התאגידים העירוניים


לשכת התאגידים מטפלת בכ-20 תאגידים עירוניים הנמצאים בבעלותה המלאה של העירייה ובתאגידים "מעין עירוניים" הנמצאים בבעלות חלקית של העירייה. לשכת התאגידים מתאמת את כלל פעילות התאגידים העירוניים בכדי להבטיח את אופן השגת המטרות שלשמן הוקמו, תוך קביעת סטנדרט פעולה נדרש אשר ישמור את חופש הפעולה העצמאי של כל תאגיד, תוך עמידה בדרישות העירייה והחוק.

הלשכה פועלת להידוק הקשר, חיזוק ומיסוד יחסי הגומלין שבין העירייה לחברות הבת, לעמותות שלה ולהנהלות של גופים נוספים הכוללים בתוכם נציגי עירייה והמקבלים תמיכה כספית עירונית לצורך פעילותם. לשכת התאגידים עוקבת אחר עבודת התאגידים, תוך הקפדה על עמידתם בדרישות החוק, בתכנית העבודה השנתית, התייעלות ועמידה ביעדי התקציב.

הלשכה מסייעת בגיבוש ועדכון מדיניות העירייה אל מול כל תאגיד ותרכז מידע בנושאים משותפים ותפיץ אותו לתאגידים. כמו כן, תעדכן את התאגידים במידע שוטף המגיע ממשרדי הממשלה. הלשכה עוסקת בצד הפרוצדורלי של מינוי דירקטורים לתאגידים והכשרתם, ליווי הפעילות השוטפת של התאגידים, הובלת יזמות כלכלית, עסקית וציבורית בתיאום עם התאגידים.

תאגיד עירוני הוא גוף עצמאי ונפרד בפעילותו ובצורתו המשפטית, המאוגד כחברה או עמותה, בבעלות מלאה או חלקית של העירייה. חלק מהתאגידים הינם בבעלות משותפת לעירייה עם רשויות וגופים אחרים וחלקם בבעלות מלאה של עיריית רמת-גן. התאגידים מהווים מנוף לביצוע פעילות עירונית רבה, תוך הכרה והערכה לאיכות הביצוע ושמירה על יעילות כלכלית וחסכון במשאבים עירוניים, כמו גם גיוס מקורות מימון חיצוניים למימוש הפעילות. פעילות התאגידים העירוניים משתלבת בעשייה העירונית, וכוללת בתוכה פעילויות רבות כגון פיתוח תשתיות עירוניות, תרבות ופנאי, ספורט, חינוך ורווחה.

    לשכת התאגידים העירוניים

    בית האזרח | ביאליק 42 | רמת-גן
    03-6758584