ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | לשכת מנכ"ל אגפים ומחלקות

לשכת מנכ"ל

 • רחלי מרום

  מנכ"לית העירייה
 • עזרא נחום

  סמנכ"ל תפעול
 • אמנון בוץ

  סמנכ"ל חדשנות ומינהלת הבורסה

   

   לשכת המנכ"ל אמונה על כל אגפי ומחלקות העירייה.