ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | לשכת מנכ"ל אגפים ומחלקות

לשכת מנכ"ל

 • מוטי כהן

  מנכ"ל העירייה
 • עזרא נחום

  סמנכ"ל תפעול
 • עו"ד אביחי בן שטרית

  סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

  לשכת המנכ"ל אמונה על כל אגפי ומחלקות העירייה.