ראשי | התחדשות עירונית | כתבות התחדשות עירונית | מחזירים עטרה ליושנה: קול קורא להפעלת הבית באגם כתבות התחדשות עירונית

מחזירים עטרה ליושנה: קול קורא להפעלת הבית באגם