ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | לשכת ראש העיר | מחלקת קשרי חוץ | פעילויות המחלקה מחלקת קשרי חוץ

פעילויות המחלקה

מחלקת קשרי חוץ עוסקת בקשירת קשרי ידידות ואחווה בין רמת-גן לבין ערים תאומות ברחבי העולם מטרת מועדון קשרי חוץ היא פיתוח קשרי גומלין ויחסי ידידות בין בני הנוער תוך מתן ייצוג הולם לערכים ולהישגים של החברה הישראלית. מחלקת קשרי חוץ היא מחלקה באגף החינוך של עיריית רמת-גן המנוהלת ע"י הגב' לילי לביא.

מח' קשרי חוץ בקשר עם צוות התאום בחו"ל בכל הקשור לתאום המשלחת. בחירת התלמידים למשלחות נעשית בשלב הראשון באמצעות בתי הספר, בשלב השני התלמידים עוברים תהליך מיון ע"י המח' והמלווים, התלמידים שנבחרו עוברים הכנה למשלחות במסגרת "מועדון קשרי חוץ.

כמו כן, המחלקה עוסקת בתהליך קבלת משלחות מחו"ל לרמת-גן (אירוח גומלין). תהליך זה כרוך בהכנת תכניות אירוח, תיאומים בארץ ובחו"ל, אישורים ביטחוניים, תדרוך המשפחות המארחות, הכנת תקציב, ליווי צמוד של המשלחות מרגע הגעתם לישראל ועד לעזיבתם.

ארצות היעד ואופן הקשרים:

  • גרמניה-ואנהיים, קסל, אכן, גרולשטיין, שטוטגרט, יאנה.
  • ארה"ב-שגרירים צעירים- בחסות המועצה הציבורית לחילופי נוער.
  • ארה"ב-מחנה קיץ בבוסטון, פיניקס-חילופי נוער.
  • סין – משלחת חילופי נוער.
  • איטליה – פירנצה, סיור אדריכלות.
  • תזמורות, מקהלות מרמת גן וקבלת להקות מחו"ל (ארה"ב, גרמניה).
  • נסיעות מנהלים לכנסים וסדנאות בחו"ל (איטליה, לונדון).
  • מסע לפולין-המח' מעודכנת בפרטי יציאת בתי הספר.
  • ליווי נבחרי ציבור מחו"ל במהלך ביקורם ברמת גן ובארץ.
  • עזרה בהכנות ליציאת קבוצות ספורט מבתי ספר תיכוניים לטורנירים בעולם.