ראשי | התחדשות עירונית | כתבות התחדשות עירונית | מיזם חדש: קוטעים את שרשרת הדבקה באמצעות ניטור חום כתבות התחדשות עירונית

מיזם חדש: קוטעים את שרשרת הדבקה באמצעות ניטור חום

ברמת-גן החל לפעול מיזם חדש לקטיעת שרשרת ההדבקה ב-200 מוקדים עירוניים מרכזיים

בימים הקרובים יושק פיילוט בבתי הספר בעיר ובנקודות מרכזיות נוספות למען קטיעת שרשרת ההדבקה בנגיף הקורונה, זאת באמצעות שימוש בטכנולוגיה מתקדמת למדידת חום בכדי לאתר מוקדי התפרצות ולחזות אותם מראש.


אז איך זה עומד לעבוד?
עם כניסתם בשערי בית הספר ימדד חום גופם של התלמידים ושל צוותי החינוך. הנתונים נותרים בתוך המערכת כך שנשמר חיסיון רפואי מלא ובסופו של דבר מוצגים מדדי טמפרטורה אזוריים ללא הצגת שמות או פרטים אישיים.

בנוסף לבתי הספר, מדדי החום המיוחדים יוצבו במוקדים מרכזיים כמו מתנ''סים וחנויות מכולות.

טמפרטורות המדידה בכל מדחום מועברת ל"ענן" אשר מגבה את הנתונים ותוכנה מיוחדת מבצעת חישוב של ממוצע חום הגוף של האוכלוסייה באזור הנמדד באותו היום. ככל שהנתונים יצביעו על העלאת החום לעומת ממוצע החום, הדבר יצביע על אינדיקציה להתפרצות של הנגיף באותו האזור. במצב זה כלל הציבור באותו האזור יקרא לבצע בדיקה מיידית לגילוי הנגיף ובכך תקטע שרשרת ההדבקה בזמן מינימלי ועוד טרם התפרצות נרחבת של המחלה.

המידע ינותב אל המשל"ט העירוני שע"פ הנתונים יבצע פעולות כמו פתיחה וסגירה של מוסדות החינוך, מתן סיוע ומשלוחי מזון למבודדים וחולים, מתן קשב מיוחד לאוכלוסיות מיוחדות כמו קשישים, אנשים עם צרכים מיוחדים וכדומה.

המיזם מתקיים תוך שיתוף פעולה עם חברת תרמוגארד ובמימון מפעל הפיס.