ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | מלגות על סך 100 אלף ש"ח הוענקו ל-20 תלמידי תיכון

מלגות על סך 100 אלף ש"ח הוענקו ל-20 תלמידי תיכון