ראשי | מטפחים איכות חיים | כתבות מטפחים איכות חיים | מייעלים את שירות התחבורה הציבורית בעיר באמצעות מצלמות כתבות מטפחים איכות חיים

מייעלים את שירות התחבורה הציבורית בעיר באמצעות מצלמות

כחלק מתוכנית מקיפה של משרד התחבורה ועיריית רמת-גן לייעול מערך התחבורה בעיר, יוכנסו לפעולה מצלמות אכיפה ניידות ונייחות אשר יוצבו ב-8 אתרים על ציר ז'בוטינסקי בצמוד לנתיבי התחבורה הציבורית - החל מ-01.01.2020

 

עיריית רמת-גן בשיתוף עם משרד התחבורה, פועלת לייעול השימוש בנתיבי התחבורה הציבורית בציר ז'בוטינסקי ברמת-גן ובתחומי העיר. החל מיום רביעי, 01.01.2020 וכחלק מתוכנית מקיפה של משרד התחבורה ועיריית רמת-גן לייעול מערך התחבורה בעיר והקלה בעומסי התנועה, יוכנסו לפעולה מצלמות ניידות ונייחות אשר יוצבו ב-8 אתרים על ציר ז'בוטינסקי בצמוד לנתיבי התחבורה הציבורית. שעור הקנס בגין שימוש אסור בנתיב תחבורה ציבורית לנהגים יעמוד על כ-500 ₪. יתר על כן, שעור הקנס לבעלים או למחזיק ברכב שהינו תאגיד, העושה שימוש אסור בנתיב תחבורה ציבורי יעמוד על כ-2000 ₪.


עיריית רמת-גן תפעל באמצעות הפעלת מצלמות נייחות וניידות ברחובות העיר ובמוקדים בעייתיים, לצורך איתור עבירות חניה בנסיבות שבהן החניה עלולה לפגוע בסדר הציבורי, או ליצור הפרעה לתנועה או למשתמשי דרך אחרים. מקרים כמו חניה בצמתים, מעברי חצייה, חניה כפולה, חניה בתחנת אוטובוס ונתיבי תחבורה ציבורית, ייענו במענה אכיפתי על ידי פקחי העירייה.

 

עיריית רמת-גן תגביר את אכיפת החנייה בנת"צ בשני נתיבים במחלף ז'בוטינסקי ברחובות ז'בוטינסקי 44, 34, 39, 68, 95, 99, 127 ורח' ז'בוטינסקי בפינת ביאליק. בנוסף, עיריית רמת-גן תגביר את אכיפת החנייה במצלמות נייחות ברחובות ז'בוטינסקי פינת ביאליק וביאליק כופר היישוב. אכיפת החנייה במצלמות ניידות תבוצע בכל רחבי העיר.

 

ראש עיריית רמת-גן, כרמל שאמה הכהן: "רמת-גן ממשיכה להוביל בפתרונות התחבורתיים. השימוש בנת"צ, נועד בכדי להקל בעומסי התנועה בציר ז'בוטינסקי ובתחומי העיר ובמצוקת החנייה בעיר. נמשיך לפעול למען ייעול התחבורה הציבורית בעיר ורווחת התושבים".

 

לפרטים נוספים - מוקד 109 זמין לשירותכם 24 שעות ביממה.